banner nagłówka

biuro@kleje-przemyslowe.pl

Start    Gdzie kupić?    O nas    Kontakt    Do tyłu

Kleje Przemysłowe > produkty antykorozyjne > porady - antykorozja

 •  

   Antykorozja

  Antykorozja w warsztacie

  Pojazdy, maszyny, urządzenia, narzędzia a nawet posadzki ulegają korozji czyli utlenianiu. Korozja zachodzi pod wpływem chemicznej i elektrochemicznej reakcji materiału z otaczającym środowiskiem.

  Korozja rozpoczyna się zwykle drobnymi zmianami zaatakowanej powierzchni występującymi najczęściej w miejscach zagięcia materiału, a następnie postępuje w głąb, niszcząc substancje najbardziej podatne na korozję. Produkty korozji tworzą czasami warstwę pasywną, chroniącą przed dalszym rozkładem, w innych zaś przypadkach mogą być kolejnym czynnikiem powodującym korozję. Czynniki wpływające na proces korozji to:

  • obecność zanieczyszczeń
  • odczyn środowiska
  • zmiany temperatury i ciśnienia
  • naprężenie materiału
  • struktura krystaliczna materiału

  Ochrona przed korozją, jak również usuwanie jej skutków, staje się jednym z ważniejszych zagadnień dla konstruktorów, producentów oraz służb remontowych i utrzymania ruchu.

  Mimo, że nie wszystko da się zrobić w warunkach warsztatowych, warto okresowo dokonywać oceny stopnia skorodowania materiałów i wykonywać czynności zapobiegawcze zarówno przeciw pojawianiu się korozji jak i jej usuwaniu bądź ograniczaniu.

  W naszej ofercie znajdują się środki, które można klasyfikować jako trwałe (polimerowe) lub do ochrony okresowej (woski, smary, mieszanki żywiczno-woskowe). Ich szczegółowy opis oraz przeznaczenie znajdują się w sąsiednich podrozdziałach.

  Produktom antykorozyjnym a w szczególności żelowi antykorozyjnemu jest poświęcona strona internetowa: www.antirustgel.com .  

   

  © 2020, Centrum Klejów i Uszczelnień , ulica Ustronna 19, 93-350 Łódź; tel: 42 6457540, 42 6457541