banner nagłówka

biuro@kleje-przemyslowe.pl

Start    Gdzie kupić?    O nas    Kontakt    Do tyłu

Kleje Przemysłowe > masy klejące > masy klejące na bazie poliuretanów (PU) > instrukcja wklejania szyb samochodowych

 •  

   instrukcja wklejania szyb samochodowych

  > SCHEMAT POSTĘPOWANIA PODCZAS WKLEJANIA SZYBY W KAROSERII POJAZDU (SZEŚĆ KROKÓW)

  1. ZDEJMOWANIE SZYBY

  Zdejmuj szybę zgodnie z zaleceniami danego producenta samochodu. Niezbędne do tego celu będą odpowiednie narzędzia: ręczne lub elektryczne

  Uwaga: Zarówno lakier na karoserii samochodu jak i elementy jego kokpitu można łatwo uszkodzić narzędziami służącymi do demontażu szyb. Istnieje też zagrożenie uszkodzenia oka lub skóry odpryskami szkła lub ostrzem narzędzia. Należy zatem zachować szczególną ostrożność i rozwagę podczas wykonywania tych czynności.

  2. CZYSZCZENIE - AKTYWACJA

  Oczyść czarną - ceramiczną powierzchnię na szybie oraz miejsce montażu szyby na karoserii czystą miękka ściereczką, przy użyciu środka DINITROL 520. Po minucie wytrzyj do sucha czystą ściereczką.


  3. NANOSZENIE PRIMERA

  Przed użyciem mocno wstrząsaj buteleczką z środkiem DINITROL 530 przez 3 minuty. Jednym ciągłym ruchem ręki nałóż DINITROL 530 na wcześniej przygotowane (patrz krok 1) ceramiczne miejsce na szybie. Dla lepszego rezultatu rozprowadzania użyj aplikatora (pędzelka) do primera. Czas schnięcia wynosi 10 minut (przy temp. 23 i wilgotności względnej powietrza 50%). Taką samą czynność wykonaj w odpowiednim miejscu karoserii (wokół otworu na szybę). Miejsca zadrapań na lakierze, powstałe podczas demontażu starej szyby, oczyść i zagruntuj przed położeniem primera DIN-530 odpowiednim podkładem lakierniczym.

  4. REAKTYWATOR PUR - RIM

  W niektórych pojazdach szyby posiadają już nałożony klej poliuretanowy, np. wiele pojazdów firmy VW. Klej poliuretanowy na tych szybach powinien być aktywowany za pomocą środka DINITROL 540 ponieważ guma poliuretanowa już po upływie 6-ciu godzin po utwardzeniu pokrywa się nalotem (tlenkiem), który utrudnia klejenie (zmniejsza przyczepność kleju). Dokładnie rozprowadzony DINITROL 540 za pomocą aplikatora (pędzelka), pozostawiamy na około 10 minut, po upływie tego czasu na tak przygotowane miejsce możemy nanosić klej bez gruntowania środkiem DIN-530.

  Takie same czynności należy wykonać na powierzchni wcześniej przyciętego kleju (pozostałość po starej szybie), jeśli przycięcie kleju (wyrównanie) nastąpiło wcześniej niż 6 godzin przed wklejaniem szyby.

  5. NAKŁADANIE KLEJU

  Pozostałości starego kleju należy ściąć na grubość 1-2mm (jeżeli dobrze trzyma się podłoża) lub usunąć. Równo przycięta warstwa jest dobrym podłożem do nowego kleju. Na stary klej nie nakładamy primera DIN-530. Wybierz odpowiedni klej DINITROL do zastosowań i potrzeb.

  Otwórz kartuszę z klejem poprzez usunięcie i przebicie blaszek zabezpieczających klej przed wysychaniem. Zmierz jaka jest głębokość wnęki w karoserii w której schowa się szyba po wklejeniu. Zakładając, że szyba po wklejeniu ma się pokrywać z powierzchnią karoserii, dodaj do otrzymanego pomiaru 3mm i na taką głębokość przytnij lejek załączony do kartuszy z klejem. Lejek ma fabryczne  trójkątne nacięcie na głębokość 12mm i to nacięcie należy ewentualnie pogłębić.

  Równomiernie nałóż klej w miejscu obsadzenia szyby. Aby szyba wklejona była szczelnie, należy koniec nakładanej wstęgi połączyć z początkiem (wstęgi powinny się przeciąć).

  Nie należy przed klejeniem używać w pobliżu otwartego kleju produktów zawierających odparowujący alkohol, ponieważ klej nie utwardza się w oparach alkoholu.

  6. WMONTOWANIE SZYBY

  Szyba musi być wmontowana przed uformowaniem się i zastygnięciem poliuretanu. Odpowiednia temperatura i wilgotność muszą być przestrzegane przy montażu szyb w pojazdach. Ponadto ważny jest czas całkowitego wyschnięcia kleju. Pojazdu ze świeżo wklejoną szybą nie można poruszać aż do upłynięcia czasu określonego dla użytego kleju (2h, 1h, 15min.). Nie należy też zamykać drzwi pojazdu. Można to zrobić wyłącznie z opuszczoną szybą drzwiach i bardzo ostrożnie. Każdy wstrząs lub nadciśnienie w kabinie może przesunąć i rozszczelnić wklejoną szybę. Po upływie czasu podanego dla danego kleju pojazd można przetoczyć na inne stanowisko i pozostawić w bezruchu i odpowiedniej temperaturze do całkowitego wyschnięcia kleju. 

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI !

  Produkt zawiera izocjaniany. Zapoznaj się z instrukcją użycia tych środków i ich technicznymi opisami. Pracować w wentylowanych pomieszczeniach. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Do pracy używać rękawic i okularów ochronnych. Unikać źródeł zapłonu i otwartego ognia. Nie palić! Przechowywać z dala od ognia.

   
   

  © 2020, Centrum Klejów i Uszczelnień , ulica Ustronna 19, 93-350 Łódź; tel: 42 6457540, 42 6457541