banner nagłówka

biuro@kleje-przemyslowe.pl

Start    Gdzie kupić?    O nas    Kontakt    Do tyłu

Kleje Przemysłowe > kleje > dodatkowe informacje o klejeniu > konstrukcja złącza klejowego

 •  

   konstrukcja złącza klejowego

  Już na etapie konstruowania złącza należy brać pod uwagę własności i możliwości klejów:

  > Należy w miarę możliwości eliminować obciążenia oddzierające i odrywające, poprzez ich zamianę na ścinające i ściskające.

  > Aby móc przenosić duże siły, należy stosować możliwie duże powierzchnie klejenia.

  > Należy przeanalizować wszystkie warunki w jakich będzie pracować złącze: zmiany i układ obciążeń mechanicznych, zmiany temperatur, kontakt z mediami, rodzaj klejonych materiałów i ich różnorodność. Dobór kleju musi uwzględniać te warunki i jasno określić, czy złącze ma być elastyczne czy sztywne oraz czy wytrzymałość kleju przezwycięży całokształt naprężeń w dopuszczalnym zakresie temperatur.


  powrót
  doradca
   

  > W projektowaniu złącza należy brać pod uwagę skrajne obciążenia. Nie wskazane jest aby spoina klejowa była w sposób ciągły albo częsty obciążana do granic swojej wytrzymałości. Podawane w dokumentacji parametry graniczne klejów są ustalane w warunkach laboratoryjnych i nie uwzględniają splotu różnych rzeczywistych warunków obciążeniowych złącza. Zdrowy rozsądek i doświadczenie są w tym przypadku najlepszym doradcą.

   

  © 2020, Centrum Klejów i Uszczelnień , ulica Ustronna 19, 93-350 Łódź; tel: 42 6457540, 42 6457541