•  

   dodatkowe informacje o klejeniu - kohezja

  Przez pojęcie kohezji rozumiemy siły międzycząsteczkowe jednego materiału oraz siły wiążące cząstki elementarne.

  adhezja

  Zgodnie z regułą, że łańcuch jest tak mocny jak najsłabsze jego ogniwo, siły adhezji i kohezji powinny mieć zbliżone wartości.

  Użytkownik kleju nie ma wpływu na występujące w nimsiły kohezji,ale może mieć znaczący wpływ na uzyskanie zadowalającej adhezji, poprzez staranne przygotowanie powierzchni klejenia jak też poprzez konstrukcję złącza.


  powrót
  doradca
   
   

  © 2020, Centrum Klejów i Uszczelnień , ulica Ustronna 19, 93-350 Łódź; tel: 42 6457540, 42 6457541