•  

   dodatkowe informacje o klejeniu - adhezja

  Przez pojęcie adhezji rozumie się siły przyciągania powierzchni różnych materiałów (niekoniecznie klejów). Zakres oddziaływania tych sił międzycząsteczkowych jest znacznie mniejszy niż chropowatości mechaniczne obrobionych powierzchni. Dlatego klej musi wniknąć w chropowatości i całkowicie je zwilżyć.

  adhezja

  Zdolność zwilżania powierzchni ciała stałego przez płynny klej uzależniona jest od energii powierzchniowej oraz tzw.kąta brzegowego (zwilżania) materiałów.

  Klej zwilża wystarczająco powierzchnię ciała stałego tylko wówczas, gdy jego napięcie powierzchniowe jest przynajmniej równe, a najlepiej mniejsze od napięcia powierzchniowego klejonej części.


  powrót
  doradca
   

  Badania wykazują , że stosunkowo łatwo dają się kleić metale, natomiast przy tworzywach sztucznych warunki klejenia są często krytyczne. Odpowiednią obróbką wstępną można pozytywnie wpłynąć na energie powierzchniowe klejonych materiałów (patrz: przygotowanie powierzchi do klejenia i konstrukcja złącza).   

  © 2020, Centrum Klejów i Uszczelnień , ulica Ustronna 19, 93-350 Łódź; tel: 42 6457540, 42 6457541