•  

   akrylowe i epoksydowe kleje UV

  Kleje konstrukcyjne UV są produktami jednoskładnikowymi, utwardzanymi promieniami UVA lub światłem widzialnym. Czas utwardzania tych klejów zależy od parametrów naświetlania: rodzaju i mocy promiennika jak również od natężenia i długości fali światła UV. Właściwa polimeryzacja kleju jest możliwa jedynie przy właściwym doborze lampy UV.

  • W kleju na bazie żywic metakrylowych promieniowanie UV powoduje rozszczepianie fotoinicjatorów, powstałe w ten sposób wolne rodniki rozpoczynają polimeryzację kleju. Powierzchnia spoiny pozostająca w kontakcie z tlenem, po utwardzeniu pozostaje lepka. Dlatego kleje metakrylowe UV można stosować jedynie w spoinie pomiędzy dwoma materiałami, z których co najmniej jeden musi przepuszczać promienie UV.
  • W kleju epoksydowym polimeryzacja uruchamiana jest pod wpływem promieni UV przez fotoinicjatory, które produkują kationy, biorące udział w tworzeniu łańcuchów polimerowych epoksydu. Reakcja rodnikowa nie ma tu miejsca. Klej nawet w spoinie otwartej (w kontakcie z tlenem) utwardza się i tworzy suchą powierzchnię. Dzięki temu może być stosowany do zalewania spoin, obwodów elektronicznych i optyki.

  Dobór odpowiedniego źródła światła UV jest również uzależniony od rodzaju klejonych materiałów. Tworzywa typu PC czy PCV powinny być klejone przy użyciu produktów utwardzanych światłem widzialnym o długości fali powyżej 420nm. Swiatło UVA jest przepuszczane przez te tworzywa słabo. Szkło dobrze przepuszcza zakres promieniowania UVA jak i światło widzialne.

  Kleje UV są bardzo popularne w różnych operacjach produkcyjnych przy klejeniu przezroczystych tworzyw, szkła ze szkłem i metalami, łączeniu elementów mikroelektroniki, zalewaniu obwodów drukowanych.

  Najważniejszą cechą klejów UV jest bardzo krótki czas wiązania oraz wytrzymałość konstrukcyjna. Możliwość bezdotykowego utwardzania umożliwia stosowanie tych klejów w precyzyjnych montażach mikroelektroniki. Kleje UV znakomicie też sprawdzają się w systemach automatycznego dozowania.

  Nasze produkty:

  Skocz do: Multibond, Loxeal


  Logo Multibond

  kleje akrylowe UV

  MULTIBOND-5523

  Jednoskładnikowy, przezroczysty klej akrylowy o średniej lepkości, elastyczny, utwardzany światłem UVA o długości fali 315-400nm.

  Znakomicie nadaje się do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalami, ferrytami, ceramiką, kamieniem i twardymi tworzywami za wyjątkiem poliolefin pod warunkiem, że przynajmniej jeden klejony element jest przezroczysty. Tworzy cienkie przezroczyste spoiny, niewidoczne w złączach szkło-szkło. Metoda foto-naświetlania pozwala na precyzyjne ustawienie elementów złącza oraz usunięcie pęcherzyków powietrza przed polimeryzacją kleju. Po utwardzeniu klej osiąga dużą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką odporność termiczną i chemiczną. Jest wodoodporny.
  >  Minimalny czas naświetlania: s
  >  Utwardzenie pełne: 24h
  >  Lepkość: 3000mPa.s 
  > Max. szczelina: 0,5mm
  > Zakres temperatur pracy: -60 +1200C

  Opakowania: butelka 10g, 50g, 250g
  pdf TDS pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów. SDS

  MULTIBOND-5543

  Jednoskładnikowy, przezroczysty klej akrylowy o dużej lepkości, twardo-elastyczny, utwardzany światłem UVA o długości fali 300-400nm.

  Znakomicie nadaje się do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalami, ferrytami, ceramiką, kamieniem i twardymi tworzywami za wyjątkiem poliolefin pod warunkiem, że przynajmniej jeden klejony element jest przezroczysty. Tworzy cienkie przezroczyste spoiny, niewidoczne w złączach szkło-szkło. Metoda foto-naświetlania pozwala na precyzyjne ustawienie elementów złącza oraz usunięcie pęcherzyków powietrza przed polimeryzacją kleju. Po utwardzeniu klej osiąga dużą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką odporność termiczną i chemiczną. Jest wodoodporny.
  >  Minimalny czas naświetlania: s
  >  Utwardzenie pełne: 24h
  >  Lepkość: 7000mPa.s 
  > Max. szczelina: 0,5mm
  > Zakres temperatur pracy: -60 +1200C

  Opakowania: butelka 10g, 50g, 250g
  pdf TDS pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów. SDS

  MULTIBOND-5551

  Jednoskładnikowy, przezroczysty klej akrylowy o niskiej lepkości, twardo-elastyczny, utwardzany światłem UVA o długości fali 300-400nm.

  Znakomicie nadaje się do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalami, ferrytami, ceramiką, kamieniem i twardymi tworzywami za wyjątkiem poliolefin pod warunkiem, że przynajmniej jeden klejony element jest przezroczysty. Tworzy cienkie przezroczyste spoiny, niewidoczne w złączach szkło-szkło. Metoda foto-naświetlania pozwala na precyzyjne ustawienie elementów złącza oraz usunięcie pęcherzyków powietrza przed polimeryzacją kleju. Po utwardzeniu klej osiąga dużą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką odporność termiczną i chemiczną. Jest wodoodporny.
  >  Minimalny czas naświetlania: s
  >  Utwardzenie pełne: 24h
  >  Lepkość: 80mPa.s 
  > Max. szczelina: 0,2mm
  > Zakres temperatur pracy: -60 +1200C

  Opakowania: butelka 10g, 50g, 250g
  pdf TDS pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów. SDS

  kleje epoksydowe UV

  MULTIBOND-5641

  Jednoskładnikowy, przezroczysty klej epoksydowy o niskiej lepkości, twardo-elastyczny, utwardzany światłem UVA o długości fali 315-400nm.

  Przeznaczony jest do klejenia tworzyw, elastomerów i metali. Tworzy cienkie przezroczyste spoiny.  Może być stosowany zarówno w spoinie jak i do wypełniania form i szczelin otwartych. W przeciwieństwie do klejów akrylowych UV, utwardzona powierzchnia kleju w spoinie otwartej pozostaje sucha. Metoda foto-naświetlania pozwala na precyzyjne ustawienie elementów złącza oraz usunięcie pęcherzyków powietrza przed polimeryzacją kleju. Po utwardzeniu klej osiąga dużą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką odporność termiczną i chemiczną. Jest wodoodporny.
  >  Minimalny czas naświetlania: 120s
  >  Utwardzenie pełne: 24h
  >  Lepkość: 200mPa.s 
  > Max. szczelina: 0,2mm
  > Zakres temperatur pracy: -55 +1500C

  Opakowania: butelka 10g, 50g, 250g
  pdf TDS pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów. SDS

  MULTIBOND-5642

  Jednoskładnikowy, przezroczysty klej epoksydowy o średniej lepkości, twardo-elastyczny, utwardzany światłem UV o długości fali 400-500nm.

  Przeznaczony jest do klejenia tworzyw, elastomerów i metali. Tworzy średnie przezroczyste spoiny.  Może być stosowany zarówno w spoinie jak i do wypełniania form i szczelin otwartych. W przeciwieństwie do klejów akrylowych UV, utwardzona powierzchnia kleju w spoinie otwartej pozostaje sucha. Metoda foto-naświetlania pozwala na precyzyjne ustawienie elementów złącza oraz usunięcie pęcherzyków powietrza przed polimeryzacją kleju. Po utwardzeniu klej osiąga dużą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką odporność termiczną i chemiczną. Jest wodoodporny.
  >  Minimalny czas naświetlania: 120s
  >  Utwardzenie pełne: 24h
  >  Lepkość: 1000mPa.s 
  > Max. szczelina: 0,5mm
  > Zakres temperatur pracy: -55 +1500C

  Opakowania: butelka 10g, 50g, 250g
  pdf TDS pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów. SDS
   

  Logo Loxeal

  kleje akrylowe UV

  30-20 klejenie szkła optycznego i kryształów; spoiny do 1,5mm; twardoelastyczny 50ml, 250ml pdfTDS pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów. SDS
  30-21 klejenie szkła i metalu w meblarstwie; spoiny do 0,5mm; twardoelastyczny pdfTDS
  30-22 klejenie szkła optycznego i kryształów; spoiny do 2mm; twardoelastyczny pdfTDS
  30-23 klejenie szkła optycznego i kryształów; spoiny do 0,2mm; twardoelastyczny pdfTDS
  30-24 klejenie szkła i metalu w meblarstwie; spoiny do 1,5mm; twardoelastyczny pdfTDS
  30-25 klejenie szkła optycznego i kryształów; spoiny do 1,5mm; twardoelastyczny; bardzo szybki pdfTDS
  30-37 klejenie szkła, metalu  i powierzchni platerowanych; spoiny do 1,5mm; elastyczny pdfTDS
  30-60 żel do klejenia na powierzchniach pionowych; spoiny do 1,5mm; twardoelastyczny pdfTDS
   


   

  © 2020, Centrum Klejów i Uszczelnień , ulica Ustronna 19, 93-350 Łódź; tel: 42 6457540, 42 6457541