•  

   kleje akrylowe modyfikowane

  Kleje te utwardzają się przy użyciu aktywatorów. W zależności od rodzaju kleju można nakładać na klejone powierzchnie osobno klej i aktywator. Proces utwardzania rozpoczyna się z chwilą połączenia części (po odcięciu dopływu tlenu). W porównaniu z typowymi klejami anaerobowymi mają one lepszą odporność na uderzenia (udarność) i oddzieranie oraz wykazują dobrą adhezję do różnych materiałów.

  Dla większości tego typu klejów aktywator jest w postaci płynu o znacznie niższej lepkości niż sam klej lub też oferowany jest w postaci aerozolu. W takich przypadkach klej i aktywator należy nakładać osobno. Ruchy elementów klejonych podczas ich łączenia w wystarczający sposób spowodują wymieszanie składników. Taki system utwardzania nazywany jest "płytkim mieszaniem". Co ważne, nie jest tu wymagane ścisłe przestrzeganie proporcji ilościowej pomiędzy klejem a aktywatorem, tak jak jest to wymagane przy dwuskładnikowych klejach epoksydowych.

  Dostępne są też kleje o zbliżonej lepkości kleju i aktywatora. Wtedy klej nakładamy metodą: wstęga obok wstęgi na jednym z substratów, jeden składnik na drugim lub też każdy osobno na oba substraty. Jeśli czas przydatności mieszanki jest dłuższy niż 5min, można zmieszać składniki uprzednio w mieszalniku.

  UWAGA: Grubość spoiny wykonanej klejem akrylowym może wynosić nawet 1mm, w zależności od odmiany kleju. Minimalna szerokość złącza to 5mm, aby na pewno wykluczyć dostęp tlenu.

  Nasze produkty:

  Skocz do: Multibond, Loxeal


  > kleje z aktywatorem płynnym lub w aerozolu

  MULTIBOND-5711

  Jednoskładnikowy, przezroczysty klej akrylowy o bardzo płynnej konsystencji, utwardzany aktywatorem Multibond-71

  Znakomicie nadaje się do klejenia szkła ze szkłem, metalami, ferrytami, ceramiką, kamieniem i twardymi tworzywami za wyjątkiem poliolefin. Tworzy bardzo cienkie przezroczyste spoiny, niewidoczne w złączach szkło-szkło. Nieco wydłużony czas wiązania pozwala na precyzyjne ustawienie elementów złącza oraz usunięcie pęcherzyków powietrza. Po utwardzeniu klej osiąga dużą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką odporność termiczną i chemiczną. Jest wodoodporny.
  >  Czaspozycjonowania po nałożeniu: 1-2min
  >  Czas wiązania (żelowania): 3-10min
  >  Utwardzenie pełne: 12-24h
  >  Max. szczelina: 0,1mm
  > Zakres temperatur pracy: -55 +1200C

  Opakowania: pojemnik harmonijka 50g, butelka 250g
  pdf TDS pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów. SDS

  MULTIBOND-5712

  Jednoskładnikowy, przezroczysty klej akrylowy o płynnej konsystencji, utwardzany aktywatorem Multibond-71

  Znakomicie nadaje się do klejenia szkła ze szkłem, metalami, ferrytami, ceramiką, kamieniem i twardymi tworzywami za wyjątkiem poliolefin. Tworzy cienkie przezroczyste spoiny, niewidoczne w złączach szkło-szkło. Nieco wydłużony czas wiązania pozwala na precyzyjne ustawienie elementów złącza oraz usunięcie pęcherzyków powietrza. Po utwardzeniu klej osiąga dużą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką odporność termiczną i chemiczną. Jest wodoodporny.
  >  Czas pozycjonowania po nałożeniu: 1-2min
  >  Czas wiązania (żelowania): 3-10min
  >  Utwardzenie pełne: 12-24h
  >  Max. szczelina: 0,2mm> Zakres temperatur pracy: -55 +1200C

  Opakowania: pojemnik harmonijka 50g, butelka 250g
  pdf TDS pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów. SDS

  MULTIBOND-5713

  Jednoskładnikowy, przezroczysty klej akrylowy zagęszczony, nie spływający, utwardzany aktywatorem Multibond-71

  Znakomicie nadaje się do klejenia szkła ze szkłem, metalami, ferrytami, ceramiką, kamieniem i twardymi tworzywami za wyjątkiem poliolefin. Tworzy cienkie przezroczyste spoiny, niewidoczne w złączach szkło-szkło. Klej nadaje się do spoin pionowych ze względu na bardzo krótki czas wiązania i brak tendencji do wypływania ze złącza. Po utwardzeniu klej osiąga dużą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką odporność termiczną i chemiczną. Jest wodoodporny.
  >  Czas pozycjonowania po nałożeniu: 20s
  >  Czas wiązania (żelowania): 0,5-1min
  >  Utwardzenie pełne: 12h
  >  Max. szczelina: 0,1mm > Zakres temperatur pracy: -55 +1200C

  Opakowania: pojemnik harmonijka 50g, butelka 250g
  pdf TDS pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów. SDS

  MULTIBOND-5714

  Jednoskładnikowy, przezroczysty i bezbarwny klej akrylowy w postaci żelu, utwardzany aktywatorem Multibond-72

  Znakomicie nadaje się do klejenia szkła, metali, ferrytów, ceramiki, kamienia i twardych tworzyw za wyjątkiem poliolefin. Tworzy cienkie i grube przezroczyste spoiny, niewidoczne w złączach szkło-szkło. Klej nadaje się do spoin pionowych ze względu na bardzo krótki czas wiązania i brak tendencji do wypływania ze złącza. Po utwardzeniu klej osiąga dużą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką odporność termiczną i chemiczną. Jest wodoodporny.
  >  Czas pozycjonowania po nałożeniu: 20s
  >  Czas wiązania (żelowania): 0,5-1min
  >  Utwardzenie pełne: 12h
  >  Max. szczelina: 1mm
  >  Zakres temperatur pracy: -55 +1500C

  Opakowania: pojemnik harmonijka 50g, kartusza 300g
  pdf TDS pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów. SDS

  MULTIBOND-5715

  Jednoskładnikowy, bezbarwny klej akrylowy w postaci gumowatego żelu, utwardzany aktywatorem Multibond-73

  Znakomicie nadaje się do klejenia metali, ferrytów, ceramiki, kamienia i twardych tworzyw za wyjątkiem poliolefin. Tworzy cienkie i grube spoiny. Klej nadaje się do spoin pionowych ze względu na brak tendencji do wypływania ze złącza. Po utwardzeniu klej osiąga dużą wytrzymałość mechaniczną szczególnie w zakresie udarności oraz wysoką odporność termiczną i chemiczną. Jest wodoodporny.
  >  Czas pozycjonowania po nałożeniu: 1min
  >  Czas wiązania (żelowania): 2-3min
  >  Utwardzenie pełne: 24h
  >  Max. szczelina: 1mm
  > Zakres temperatur pracy: -40 +1500C

  Opakowania: kartusza 65ml
  pdf TDS pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów. SDS

  > kleje z aktywatorem w postaci drugiego składnika 1:1

  MULTIBOND-5721 A+B

  Dwuskładnikowy, przezroczysty klej akrylowy o półpłynnej konsystencji, utwardzany w systemie "płytkiego mieszania" 1:1 

  Znakomicie nadaje się do klejenia szkła, metali, ferrytów, ceramiki, kamienia i twardych tworzyw za wyjątkiem poliolefin. Tworzy cienkie i przezroczyste spoiny. Klej nadaje się do spoin pionowych ze względu na brak tendencji do wypływania ze złącza. Po utwardzeniu klej osiąga dużą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką odporność termiczną i chemiczną. Jest wodoodporny.
  >  Czas pozycjonowania po nałożeniu: 1min
  >  Czas wiązania (żelowania): 2-3min
  >  Utwardzenie pełne: 24h
  >  Max. szczelina: 0,15mm
  >  Zakres temperatur pracy: -40 +1500C

  Opakowania: pojemniki harmonijki 2x50g, butelki 2x250g
  pdf TDS pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów. SDS

  MULTIBOND-5722 A+B

  Dwuskładnikowy, przezroczysty klej akrylowy o konsystencji żelu, utwardzany w systemie "płytkiego mieszania" 1:1 

  Znakomicie nadaje się do klejenia szkła, metali, ferrytów, ceramiki, kamienia i twardych tworzyw za wyjątkiem poliolefin. Tworzy cienkie i przezroczyste spoiny. Klej nadaje się do spoin pionowych ze względu na brak tendencji do wypływania ze złącza. Po utwardzeniu klej osiąga dużą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką odporność termiczną i chemiczną. Jest wodoodporny.
  >  Czas pozycjonowania po nałożeniu: 0,5min
  >  Czas wiązania (żelowania): 1-3min
  >  Utwardzenie pełne: 24h
  >  Max. szczelina: 0,2mm
  >  Zakres temperatur pracy: -40 +1500C

  Opakowania: pojemniki harmonijki 2x50g, butelki 2x250g
  pdf TDS pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów. SDS
   

  Logo Loxeal

  LOXEAL 33-00

  Jednoskładnikowy, bezbarwny klej akrylowy w postaci gumowatego żelu, utwardzany aktywatorem LOXEAL-20
  Znakomicie nadaje się do klejenia metali, ferrytów, ceramiki, kamienia i twardych tworzyw za wyjątkiem poliolefin. Tworzy cienkie i grube spoiny. Klej nadaje się do spoin pionowych ze względu na brak tendencji do wypływania ze złącza. Po utwardzeniu klej osiąga dużą wytrzymałość mechaniczną szczególnie w zakresie udarności oraz wysoką odporność termiczną i chemiczną. Jest wodoodporny.
  >  Czas pozycjonowania po nałożeniu: 1min
  >  Czas wiązania (żelowania): 2-3min
  >  Utwardzenie pełne: 24h
  >  Max. szczelina: 1mm
  > Zakres temperatur pracy: -55 +1200C

  Opakowania: zestaw: 2xkartusza 65ml + aktywator 20ml
  pdf TDS pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów. SDS

  LOXEAL 30-55

  Jednoskładnikowy, bezbarwny klej akrylowy w postaci gumowatego żelu, utwardzany aktywatorem LOXEAL-20
  Znakomicie nadaje się do klejenia metali, ferrytów, ceramiki, kamienia i twardych tworzyw za wyjątkiem poliolefin. Tworzy cienkie i grube spoiny. Klej nadaje się do spoin pionowych ze względu na brak tendencji do wypływania ze złącza. Po utwardzeniu klej osiąga dużą wytrzymałość mechaniczną szczególnie w zakresie udarności oraz wysoką odporność termiczną i chemiczną. Jest wodoodporny.  
  >  Czas pozycjonowania po nałożeniu: 1min
  >  Czas wiązania (żelowania): 2-3min
  >  Utwardzenie pełne: 24h
  >  Max. szczelina: 0,5mm
  > Zakres temperatur pracy: -40 +1500C

  Opakowania: zestaw: 2xkartusza 65ml + aktywator 20ml
  pdf TDS pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów. SDS

  LOXEAL 33-47 A+B

  Dwuskładnikowy, przezroczysty klej akrylowy o konsystencji żelu, utwardzany w systemie "płytkiego mieszania" 1:1

  Znakomicie nadaje się do klejenia szkła, metali, ferrytów, ceramiki, kamienia i twardych tworzyw za wyjątkiem poliolefin. Tworzy cienkie i przezroczyste spoiny. Klej nadaje się do spoin pionowych ze względu na brak tendencji do wypływania ze złącza. Po utwardzeniu klej osiąga dużą wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką odporność termiczną i chemiczną. Jest wodoodporny.
  >  Czas pozycjonowania po nałożeniu: 0,5min
  >  Czas wiązania (żelowania): 1-3min
  >  Utwardzenie pełne: 24h
  >  Max. szczelina: 0,5mm
  >  Zakres temperatur pracy: -40 +1200C

  Opakowania: butelki 2x50g, 2x250g
  pdf TDS pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów. SDS
   

   

  © 2020, Centrum Klejów i Uszczelnień , ulica Ustronna 19, 93-350 Łódź; tel: 42 6457540, 42 6457541