banner nagłówka

biuro@kleje-przemyslowe.pl

Start    Gdzie kupić?    O nas    Kontakt    Do tyłu

Kleje Przemysłowe > kleje > jednoskładnikowe kleje anaerobowe > zabezpieczanie gwintów walcowych

 •  

   zabezpieczanie gwintów walcowych

  Maszyny i inne urządzenia techniczne są zazwyczaj konstrukcjami złożonymi, składającymi się z wielu elementów. Zawierają również w swojej konstrukcji otwory technologiczne, które najczęściej zamykane są płaskimi pokrywami. Wewnątrz maszyn i urządzeń a także w instalacjach przesyłowych i zbiornikach znajdują się zazwyczaj płyny (woda, alkohole, paliwa, oleje, smary) oraz gazy i inne media przemysłowe.

  Istnieje więc naturalna potrzeba, aby połączenie pomiędzy częściami maszyn jak również połączenie z pokrywami zamykającymi otwory dobrze uszczelnić. Uszczelnienie to musi być wystarczająco odporne zarówno na obciążenia mechaniczne (dynamiczne i statyczne), zmienne temperatury oraz kontakt z różnymi mediami przemysłowymi.


  Metalowa powierzchnia połączenia kołnierzowego (plaskiego) nawet dobrze wypolerowana nie jest idealnie gładka a miejsce styku z drugą powierzchnią nie jest szczelne. Typowym uszczelnieniem kołnierzowym są gotowe uszczelki stałe wykonywane z różnych materiałów: gumy, preszpanu, papieru, korka itp.

  Stosowanie produktów anaerobowych w połączeniach kołnierzowych gwarantuje im 100% uszczelnienie, ułatwia prace remontowe i przynosi wymierne oszczędności, ponieważ skuteczność takiego uszczelnienia nie zależy od wielkości czy kształtu kołnierza. Uszczelka anaerobowa nakładana jest na miejsce w postaci półpłynnej masy. Proces montażu uszczelki jest łatwy i oszczędny.

  Ponieważ uszczelnienie anaerobowe prawidłowo funkcjonuje jedynie w cienkiej spoinie (max. 0,5mm) nie należy stosować go w połączeniach pomiędzy kołnierzami, które pod wpływem wstrząsów i zmian temperatur mogą się znacznie odkształcać. Dotyczy to w szczególności połączeń pomiędzy dwoma blachami lub powierzchnią sztywną i blachą (typowym przykładem jest tu blaszana - tłoczona miska olejowa lub połączenia kołnierzowe w kanałach wentylacyjnych).

  Odkształcenia sprężystej blachy mogą być z punktu widzenia możliwości utwardzonego uszczelniacza tak duże, że w łatwy sposób mogą trwale rozszczelnić połączenie. W takich przypadkach należy stosować uszczelnienia elastyczne (patrz rozdział: taśmy i sznury uszczelniające).

  Nasze produkty:


  Logo Multibond

  > produkty demontowalne - niska wytrzymałość

  MULTIBOND 5415 elastyczna uszczelka o podwyższonej odporności na wibracje, łatwy demontaż, wydłużony czas montażu 50g, 250g pdf      pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów.  TDS       SDS

  > produkty demontowalne - średnia wytrzymałość

  MULTIBOND 5425 wysoka odporność termiczna (+200°C) dla sztywnych kołnierzy, średni demontaż 50g, 250g pdf      pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów.  TDS       SDS


  Logo Loxeal

  > produkty demontowalne - niska wytrzymałość

  LOXEAL 28-10 elastyczna uszczelka o podwyższonej odporności na wibracje, dla kołnierzy ulegających niewielkim odkształceniom 50g, 250g pdf      pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów.  TDS       SDS

  > produkty demontowalne - średnia wytrzymałość

  LOXEAL 58-14 uszczelka o ogólnym zastosowaniu 50g, 250g pdf      pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów.  TDS       SDS
  LOXEAL 58-31 ulastyczne uszczelnienie o silnej adhezji i zdolności wypełniania 75g, 250g pdf      pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów.  TDS       SDS
  LOXEAL 59-10 wysoka odporność termiczna (+200°C) dla sztywnych kołnierzy 50g, 250g pdf      pdfKarty bezpieczeństwa (SDS) udostępniane są naszym klientom przy zakupie produktów.  TDS       SDS
   


   

  © 2020, Centrum Klejów i Uszczelnień , ulica Ustronna 19, 93-350 Łódź; tel: 42 6457540, 42 6457541