•  

   dodatkowe informacje o klejeniu - kohezja

  Przez pojęcie kohezji rozumiemy siły międzycząsteczkowe jednego materiału oraz siły wiążące cząstki elementarne.

  adhezja

  Zgodnie z regułą, że łańcuch jest tak mocny jak najsłabsze jego ogniwo, siły adhezji i kohezji powinny mieć zbliżone wartości.

  Użytkownik kleju nie ma wpływu na występujące w nimsiły kohezji,ale może mieć znaczący wpływ na uzyskanie zadowalającej adhezji, poprzez staranne przygotowanie powierzchni klejenia jak też poprzez konstrukcję złącza.


  powrót




  doradca
   
   

  © 2009, AM Technologia , Aleja Matek Polskich 39, 93-337 Łódź; tel: (42) 645 75 40, (42) 645 75 41, fax: (42) 645 75 42,